Архитектурно и комплексно проектиране
Инвестиционно проектиране
Инвестиционно проектиране на всички видове сгради - офис центрове, жилищни сгради, здравни сгради, търговски сгради, промишлени сгради и други.
Градоустройство
Изготвяне всички нива устройствени планове (ОУП), подробни устройствени планове, частични изменения и др.
Архитектура
Предпроектни проучвания на всички видове сгради, идейни, технически и работни проекти по всички части до строително разрешение. Авторски надзор и въвеждане в експлоатация.
Интериор
Интериорен дизайн и обзавеждане на обществени, жилищни и търговски обекти. 3D визуализации и анимации на интериор и екстериор.
ЗА НАС
Архитектурно бюро АРХИКОМ през годините на своето съществуване от 1992 г. има успешна дейност в областта на градоустройството, проектиране и управление на проекти за всички видове сгради, интериорен дизайн и консултантска дейност. В областта на строителството ние имаме широк опит в изготвяне, управление, одобряване на пълни проекти и авторски надзор по време на строителството до въвеждане на обекта в експлоатация.
КЛИЕНТИ
Либия, Бенгази
ECODES Consortium - Белгия
C.F Development - Виена
ImmoRent - Виена
Multi-Face Ltd – Ливан
M.J.Building Group - Ливан
Immobul - България
B.S.R.-Group, Тел Авив